• 5092541
 • cheer.emv@gmail.com

Üldinfo

Aeg ja koht: 10.12.2022 kell 10.00 Saku Spordihoone

Korraldaja: Eesti Cheerleadingu Liit (cheer.emv@gmail.com)

Osalustasu: 

Registreerimine toimub 11. – 31.10.2022 hinnaga 20 eur/sportlane, olenemata osalevate kategooriate arvust. Osalevate kavade info peab olema sisestatud hiljemalt 31.10.2022 kell 22.00. Soovitame kohe alguses registreerida kava õige nimega õigesse kategooriasse. 

Registreerimine toimub 01. – 14.11.2022 hinnaga 30 eur/sportlane, olenemata osalevate kategooriate arvust. Osalevate kavade info peab olema sisestatud hiljemalt 14.11.2022 kell 22.00.

Peale 14.11.2022 enam kavale inimesi lisada ja kavasid meistrivõistlusele lisada ei saa. Mõjuva põhjusega (nt vigastus, haigestumine) võib inimesi asendada/välja võtta. Peale 14.11.2022 enam kava nimesid ja kategooriaid muuta ei saa. 

Tühistamise ja muutmise info

Pärast arve väljastamist (01.11.22) on klubil õigus sportlasi asendada, aga osalustasu ei kuulu tagastamisele. 

Registreerimine: 

Kirjuta osalussoovist cheer.emv@gmail.com, seejärel saadetakse korralduse poolt vastu meeskonna individuaalne registreerimisvorm. Palun küsige registreerimisvormi vähemalt 7 päeva enne registreerimisaja lõppu.

Tähtaeg registreerimisvormi esitamiseks: 

 • soodushinnaga kuni 31.oktoober 2022 kell 22.00 
 • täishinnaga kuni 14.november 2022 kell 22.00

Eesti meistrivõistlustel saavad osaleda Eesti Cheerleadingu Liidu liikmed ja liikmesklubi võistkonnad. Soovi korral saab Eesti Cheerleadingu Liiduga liituda saates liitumissoovi cheerleadinguliit@gmail.com

Võistelda on võimalik nii Eesti meistrivõistluste arvestuses (avatud Eesti tiimidele, kes on Eesti Cheerleadingu Liidu liikmed ja liikmesklubi võistkonnad) kui ka Open kategooria arvestuses (avatud kõigile rahvusvahelistele tiimidele). Kui Eesti tiim osaleb samas kategoorias (nt Partner Stunt Level 4) nii Eesti meistrivõistluste kui Open kategoorias, siis peab ta tegema 1 antud kategooria võistluskava katse, mida arvestatakse nii EMV kui ka Open arvestuses. Open kategooriates antakse auhindu välja ainult juhul kui seal on registreeritud mõni välismaine tiim.

Juhendite järgimine: 

 1. Eesti meistrivõistlustel cheerleadingus osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad Rahvusvahelise Cheeri Liidu (ICU) dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. 
  1. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus pakub reeglite tundmaõppimiseks ka e-koolitusi: 

https://spordipuhtalt.ee/ 

https://eadse.triagonal.net/online/login/index.php 

 1. Treenerid peavad järgima treenerite eetikakoodeksit ja jälgima, et nende sportlased ja toetajad käituvad viisakalt kohtunike ja kaasvõistlejate suhtes.
 2. Kõik võistlejad peavad järgima muusika juhendit

Omavastutus: 

Võistlustel osalemine toimub omal vastutusel järgides kõiki spordiala ohutusreegleid! 

Valmisolek eriolukordadeks: 

Kõikidel meeskondadel (treeneritel) peab olema olemas plaan vigastuse korral toimimiseks.

Küsimused reeglite ja lubatud elementide kohta:

Saata küsimused cheer.emv@gmail.com kuni 24.11.2022. Kindlasti lisada video, kui soovite küsida, kas tõste/paaristöö/element on vastavas kategoorias lubatud.

Võistluskategooriad ja autasustamine:

Korraldaja jätab endale õiguse kategooriaid vastavalt registreerunud kavade arvule liita ja sulgeda. 

Kõikides kategooriates saavad võitjad (I koht) medalid, suurema hulga osalevate meeskondade puhul saab medalid esikolmik. EESTI MEISTER saab karika ja diplomi. 

Treenerite koosolek: 

Võistluspäeva lõpus tuleb kõigil treeneritel koguneda kohtunike ruumi juures, kus antakse teada mahaarvamised ja vastava meeskonna treeneritel on võimalus need vaidlustada. Peale seda pole tulemusi enam vaidlustada võimalik ja järgneb autasustamistseremoonia.

Võistluskavade muusika:

Korraldusmeeskond saadab klubidele nädal enne võistlusi klubi nimelise Drive kausta muutmise kutse, kuhu palume teil oma võistluskava üles laadida mp3 formaadis nimega: kava nr (leiate ajakavast)_klubi nimi_kava nimi. 

Näiteks: 12_ESTCU_Kava.mp3

Muusika üleslaadimise tähtaeg on 30.november 2022 hiljemalt kell 22.00

Kategooriad

Cheerleading

EM/MM kvalif.- kategooria

Kategooria** (link hindamislehele)

Sportlase vanusevahemik sünniaastate järgi

Sportlaste arv kavas

EI

Level 1 Group Stunt Kids

2011 – 2016 

4-5

EI

Level 2 Group Stunt Youth

2008 – 2011 

4-5

EI

Level 2 Group Stunt Junior + Senior

2008 ja vanemad

4-5

EI

Level 4 Group Stunt Junior + Senior

2008 ja vanemad

4-5

EI

Level 6 Group Stunt Senior

2007 ja vanemad

4-5

EI

Level 4 Partner Stunt Junior + Senior

2008 ja vanemad

3

EI

Level 6 Partner Stunt Senior

2007 ja vanemad

3

EI

Level 2 Open-Age Team

2016 ja vanemad

8-24

JAH

Level 3 Team Youth (All Girl or Coed)

2008-2011

8 (16)-24

JAH

Level 4 Team Junior (All Girl or Coed)

2004-2008

8 (16)-24

JAH

Level 5 Coed Team Senior

2007 ja vanemad

8 (16)-24

JAH

Level 5 All Girl Team Senior

2007 ja vanemad

8 (16)-24

*Kvalifitseerumiseks tiitlivõistlustele peab võistkond täitma ICU/ECU sätestatud vanuse ja sportlaste arvu nõudeid. Täpsustus: sulgudes (16) on ICU/ECU tiitlivõistluste miinimum sportlaste arv.

**Korraldajal on õigus väheste osalejate korral kategooriaid liita.


Performance Cheer tiimid

EM/MM kvalif.- kategooria

Kategooria** (link hindamislehele)

Sportlase vanusevahemik sünniaasta järgi

Sportlaste arv kavas

EI

Cheer Hip Hop Team Kids

2011- 2016 

6-24

EI

Freestyle Pom Team Kids

2011- 2016 

6-24

EI

Cheer Jazz Team Kids

2011- 2016 

6-24

JAH

Cheer Hip Hop Team Youth

2008-2011 

6 (16)-24*

JAH 

Freestyle Pom Team Youth

2008-2011

6 (16)-24*

EI

Cheer Jazz Team Youth

2008-2011

6-24

JAH

Cheer Hip Hop Team Junior

2004-2008

6 (16)-24*

JAH

Freestyle Pom Team Junior

2004-2008

6 (16)-24*

JAH

Cheer Jazz Team Junior

2004-2008

6 (18)-24*

JAH

Cheer Hip Hop Team Senior

2007 ja vanemad

6 (16)-24*

JAH

Freestyle Pom Team Senior

2008 ja vanemad *ECL

6 (16)-24*

JAH

Cheer Jazz Team Senior

2007 ja vanemad

6 (18)-24*

*Kvalifitseerumiseks tiitlivõistlustele peab võistkond täitma ICU/ECU sätestatud vanuse ja sportlaste arvu nõudeid. Täpsustus: sulgudes (16) ja (18) on ICU/ECU tiitlivõistluste miinimum sportlaste arv.

**Korraldajal on õigus väheste osalejate korral kategooriaid liita.


Performance Cheer Duod

EM/MM kvalif.- kategooria

Kategooria** (kõigil hindamisleht siin)

Sportlase vanusevahemik sünniaastate järgi

Sportlaste arv kavas

EI

Cheer Hip Hop Doubles Kids

2011- 2016 

2

EI

Freestyle Pom Doubles Kids

2011- 2016 

2

EI

Cheer Jazz Doubles Kids

2011- 2016 

2

EI

Cheer Hip Hop Doubles Youth

2008-2011 

2

EI

Freestyle Pom Doubles Youth

2008-2011 

2

EI

Cheer Jazz Doubles Youth

2008-2011

2

EI

Cheer Hip Hop Doubles Junior

2004-2008

2

EI

Freestyle Pom Doubles Junior

2004-2008

2

EI

Cheer Jazz Doubles Junior

2004-2008

2

JAH (MM)

Cheer Hip Hop Doubles Senior

2008 ja vanemad *ECL

2

JAH (MM)

Freestyle Pom Doubles Senior

2008 ja vanemad *ECL

2

EI

Cheer Jazz Doubles Senior

2007 ja vanemad

2

**Korraldajal on õigus väheste osalejate korral kategooriaid liita.

EM ja MM võistlustele kvalifitseerumine

Eesti meistrivõistlustel on avatud ka rahvusvahelistele tiitlivõistlustele (EM, MM) vastavad kategooriad, kus on võimalik kvalifitseeruda Eestit esindama. 

Lisaks sobiva kategooria valimisele peab tiitlivõistlustele pürgiv meeskond tutvuma ka vastavate tiitlivõistluste reeglitega ning veenduma, et nii meeskonna koosseis (sportlaste arv, vanused, kodakondsus jne) kui ka esitatav võistluskava (sh muusika) vastavad tiitlivõistluse reeglitele ja Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. 

Spordiseadus sätestab: § 8.  Rahvusvahelistest tiitli võistlustest osavõtt

Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel on Eesti rahvuskoondise koosseisus või individuaalselt õigus esineda Eesti kodanikel ja Eestis elavatel alla 18-aastastel alaealistel, kellel ei ole mõne muu riigi kodakondsust.


Võistlusreeglid

Lähtutakse ECU 2022 reeglitest. Mõned kasulikud viited antud dokumendist:

CHEERLEADING

PERFORMANCE CHEER

Üldised ohutusreeglid lk 24

Üldised ohutusreeglid lk 66-68

Novice (Level 1) lk 28

Freestyle Pom/ HipHop/ Jazz Youth ja Kids kategooriatele lk 69

Intermediate (Level 2) lk 32

Freestyle Pom Junior, Senior lk 70

Median (Level 3) lk 36

Hip Hop Junior, Senior lk 71

Advanced (Level 4) lk 42

Jazz Junior, Senior lk 72

Elite (Level 5) lk 48

 

Premier (Level 6) lk 53

 


Estonian Cheer Open kehtivad lisareeglid cheerleading’u kategooriates

 1. Võistlusplats on mattidega kaetud ala mõõtudega 10 m x 15 m (sügavus x laius).
 2. Group Stunt ja Partner Stunt kava pikkus on 1 minut +/- 10 sekundit. Sellest pikem kava mõjutab lõpphinnet. 
 3. Team kava pikkus on määratletud maksimaalselt 2 minutit ja 15 sekundit. Sellest pikem kava mõjutab lõpphinnet. Team kavades peab olema sees Cheer portion.
 4. Team Level 2 kavas ei ole Cheer portion’it ja hindamislehe järgi ei hinnata CHEER CRITERIA alajaotust.
 5. Small Team’ides on lubatud vanuse erandid kuni 10 sportlase puhul 1 võistluskategooriast maksimaalselt 2 aastat vanem või noorem sportlane, 10-15 sportlase puhul kuni 2 maksimaalselt 2 aastat vanemat või nooremat sportlast. Reegel ei kehti Partner Stunt kategooriatele ning tiitlivõistlustele kvalifitseeruvatele ja ECL punkte koguvatele Team kavadele.
 6. Cheerleading kategooriates muusika kasutamine on soovituslik, mitte kohustuslik.
 7. Partner Stunt kategoorias peab kindlasti olema spotter juures. Kava sees ei või sportlane olla vaheldumisi spotteri/flyeri/baasi rollis.
 8. Group Stunt kategoorias saavad võistelda 4-5 sportlast: flyer kolme baasiga ja võib kasutada ühte lisa spotter’it. Kava sees võib sportlane olla vaheldumisi spotteri/flyeri/baasi rollis.
 9. Partner Stunt ja Group Stunt puhul on sportlasele võistlemine lubatud mitmes kategoorias (nt group stunt, partner), aga ainult sama taseme peal (ainult samal level’il). Näiteks tohib osaleda Level 4 Partner ja Level 4 Group Stunt kategoorias. Ei ole lubatud osaleda Level 2 Group Stunt’is ja Level 4 Partner’is/Group’is.
 10. Group Stunt/Partner Stunt ja Team kategooriates osalemine ühe sportlase poolt on lubatud, kuid ei pea järgima “sama level’i” reeglit, mida oli kirjeldatud eelmises punktis.


Estonian Cheer Open kehtivad erandid performance cheer’i kategooriates

 1. Võistlusplats on parkett kattega põrand ja mõõtudega 15 meetrit x 12 meetrit (laius x sügavus). 
 2. Osaleda saab ka väiksemates gruppides (6-24 sportlast).
 3. Team kava pikkus on maksimaalselt 2 minut 15 sekundit. Sellest pikem kava mõjutab lõpphinnet. 
 4. Duode kava pikkus on maksimaalselt 1 minut 30 sekundit. Sellest pikem kava mõjutab lõpphinnet.
 5. Small Team’ides on lubatud vanuse erandid kuni 10 sportlase puhul 1 võistluskategooriast maksimaalselt 2 aastat vanem või noorem sportlane, 10-15 sportlase puhul kuni 2 maksimaalselt 2 aastat vanemat või nooremat sportlast. Reegel ei kehti duodele ning tiitlivõistlustele kvalifitseeruvatele ja ECL punkte koguvatele Team kavadele